Formularz zgłoszeniowy

  1. Dane kontaktowe

  Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Telefon

  Adres e-mail

  2. Parametry zegarka

  Marka

  Model

  Nr referencyjny

  Nr seryjny

  Oczekiwana cena

  Rok produkcji

  Opis stanu zegarka