Polityka prywatności serwisu www.zegarmistrz.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisie internetowym znajdującym się pod domeną zegarmistrz.pl (zwanym dalej „Serwisem”) lub w inny sposób przekazywanych firmie P.P.H.U. Walldi Bronisław Komasa

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dbamy o to, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej opisaliśmy zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych nam informacji obowiązujące w Serwisie.

Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U. Walldi Bronisław Komasa z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r 174, 61-507, Poznań,, dane kontaktowe: komis@zegarmistrz.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach wynikających z funkcjonalności, za pomocą której pozyskujemy dane, tj.:

  1. udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazywane w formularzu kontaktowym,
  2. utrzymywania prawidłowego działania czy bezpieczeństwa Serwisu, usprawniania jego działania i dopasowywania ich do preferencji użytkowników,

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji funkcji konkretnego formularza czy uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, lub ułatwia i umożliwia korzystanie z Serwisu.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, a w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie prawa do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Pozyskiwanie danych na potrzeby rekrutacji następuje na podstawie udzielonej zgody lub przepisu prawa, w zależności od planowanej formy zatrudnienia.

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, przez czas korzystania z Serwisu albo czas niezbędny na realizację kontaktu i ewentualnych dodatkowych zapytań, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem komis@zegarmistrz.pl

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w Serwisie internetowym znajdującym się pod domeną zegarmistrz.pl (zwanym dalej "Serwisem").

Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania strony www. Informacje zapisywane w pliku cookie mogą być odczytywane przez stronę www i analizowane np. w celu dostosowania sposobu wyświetlania treści na stronie.

Za pomocą plików cookies zbierane są wyłącznie anonimowe dane statystyczne służące do poprawy wygody korzystania z Serwisu. Nie zbieramy w ten sposób danych identyfikujących poszczególnych użytkowników Serwisu.

Stosowane w Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

  1. laravel_session - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,
  2. XSRF-TOKEN - plik cookie wykorzystywany do ochrony formularzy przed atakiem Cross-Site Request Forgery,
  3. visited - plik cookie przechowujący informację czy powiadomienie o cookie zostało widziane i zaakceptowane.

Pliki Cookies są wykorzystywane również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeżeli nie chcesz, abyśmy zbierali pliki cookies podczas korzystania z Serwisu, możesz wyłączyć tę możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z opcji przeglądarki możesz również usunąć zapisane pliki cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje dotyczące Polityki cookies prosimy kierować na adres: komis@zegarmistrz.pl

x
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z naszą polityką prywatności.